Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Haagu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji legalno boravi na području Kraljevine Nizozemske duže od tri mjeseca neprekidno. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica, a nužno mora ostati u Nizozemskoj duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.

Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice preda najkasnije tri mjeseca prije isteka valjanosti važeće putovnice, a s razlogom i ranije.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno.

Za malodobne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. On sa sobom mora imati važeći identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu ili dokument o skrbništvu. Dijete mora biti prisutno.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:
dvije istovjetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za biometrijsku putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica),
staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove; napomenuti konzularnom službeniku ako su u putovnici važeće vize kako ih fizički ne bi poništio),
domovnicu,
rodni list (na kojem trebaju biti navedeni aktualni podaci),
dokaz o reguliranom boravku u Nizozemskoj(aktualni izvadak iz registra stanovnika nizozemske općine iz kojeg je vidljiv boravak u Nizozemskoj dulji od tri mjeseca, ili odgovarajuća iskaznica nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova, ili nizozemska putovnica ili osobna iskaznica; dok vozačka dozvola nije dokaz o reguliranom boravku),
popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u veleposlanstvu) i
- dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 21 godine - 106,00 eura, a za mlađe od 21 godine - 80,00 eura). Uplata se može izvršiti bankovnom karticom (PIN, Maestro, V PAY, ali ne i kreditnom karticom) u veleposlanstvu.

Osobe koje nemaju prebivalište u Hrvatskoj (kojima je u putovnici navedeno prebivalište u inozemstvu), trebaju predočiti i dokument s adresom na kojoj žive (npr. račun za komunalne usluge, bankovni izvadak, potvrda općine i sl.).

U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva.

Putovnica se preuzima osobno; ne šalje se poštom.

 

KAKVA TREBA BITI FOTOGRAFIJA ZA PUTNU ISPRAVU

Za hrvatske putne isprave propisane su sljedeće veličine fotografija:
- za putovnicu: 35 x 45 mm
- za putni list: 30 x 35 mm

Fotografija mora vjernoprikazivati fotografiranu osobu s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešir, kapa, marama i dr.). Na fotografiji trebaju bitividljiva oba oka (osoba ne smije imati sklopljene oči).

Glava osobe na fotografiji, od brade do tjemena, mora biti veličine 70 do 80 posto visine fotografije. Glava mora biti u sredini fotografije.

Iznimno, u slučajevima kada se prema narodnim običajima nosi pokrivalo za glavu, može se priložiti fotografija na kojoj je osoba pod pokrivalom, uz uvjet da je vidljivo lice osobe.

Fotografija bi trebala biti izrađena od za to stručnih osoba (fotografa), kako bi se postigla kvaliteta fotografije i sve ranije navedene veličine te drugi zahtjevi.

Fotografija ne smije biti izrađena na raznim aparatima za samofotografiranje (automatima), niti smije biti retuširana. Fotografija mora biti izrađena na bijelom, tankom, sjajnom fotopapiru.

Osvjetljenje mora bitiadekvatno i jednoliko za snimanje lica koje osigurava prirodne tonove kože i koje osigurava visoki stupanj prikaza detalja (madeža, bradavica, ožiljaka i dr.), minimalizira sjene i refleksije.

Pozadina-podloga na fotografiji mora biti jednolika te se kod fotografija u boji koriste svjetle i blago kontrasne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe. Za fotografije u boji mogu se upotrebljavati za pozadinu slijedeće boje: svijetlo plava, bež, blijedo siva, bijela i svijetlo smeđa. Pozadina ne smije biti tamna.

Posebnu pozornost treba obratiti pri fotografiranjumale djece koja još ne mogu samostalno sjediti, kako bi bili udovoljeni svi navedeni zahtjevi. Preporuka je da takvo dijete roditelj za vrijeme fotografiranja drži u krilu, s tim da se na fotografiji u pozadini ne smije vidjeti osoba koja drži dijete. 

 

Copyright (c) 1997.- 2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana