Welkomstwoord

Geachte bezoekers,

Hartelijk welkom op de web-site van de Ambassade van Kroatië in Den Haag.

Diplomatieke betrekkingen tussen Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kroatië bestaan sinds 23 april 1992. De bilaterale betrekkingen tussen de twee landen zijn bijzonder goed en er tekent zich bovendien een stijgende lijn af.

De Republiek Kroatië ziet in haar snelle opmars naar Euro-Atlantische integratie in Nederland een goede vriend die haar tot nog toe geholpen heeft in het transitieproces en de ontwikkeling van democratische instituties en die in zich in de afgelopen jaren bewezen heeft door middel van belangrijke donaties op het terrein van ontwikkelingshulp.

Er bestaat zeker ruimte om in de toekomst de samenwerking te versterken, vooral op het gebied van de handel. Wij zijn blij met het feit dat reeds enkele grote Nederlandse firma's Kroatië hebben ontdekt als land met grote makro-econonomische mogelijkheden, dat zij besloten hebben te investeren in Kroatië en dat de interesse van onze Nederlandse partners voor een dergelijke, voor ons zeer interessante, kijk op samenwerking stijgt. Bovendien verheugt het ons dat ook een aantal Kroatische firma's zich interesseren voor positionering op de Nederlandse markt.

Deze positieve indruk blijkt ook uit individuele voorbeelden: ieder jaar maakt een steeds groter aantal Nederlanders kennis met de schoonheden van de natuur en de rijke culturele en geschiedkundige erfenis van Kroatië en met de gastvrijheid en hartelijkheid van haar inwoners.

Nederland is op haar beurt het thuis van vele duizenden Kroatische burgers die reeds meer dan 30 jaar hier leven en door middel van hun inzet en gedrag een voorbeeld zijn van een goed geintegreerde gemeenschap. Zij zijn daarbij zeker geholpen door de behulpzaamheid en toegankelijkheid van de lokale bevolking.

Ik ben persoonlijk van mening dat juist dit soort menselijke ervaringen, het gevoel te hebben ˝thuis˝ te zijn ook al bevinden we ons ver van huis, de grootste belofte is in het ontstaan van wederzijds respect en vertrouwen tussen twee gemeenschappen, tussen twee landen.

Daarom hoop ik, geachte bezoekers van de web-site van de Ambassade van Kroatië in Den Haag, dat het ˝surfen˝ over deze site voor u het begin mag worden van een dergelijke aangename ervaring. Europa wordt immers één huis voor al haar burgers – iedere dag steeds meer.