Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Ako je putna isprava nestala ili je ukradena u Nizozemskoj, građanin to odmah treba prijaviti nizozemskoj policijskoj postaji nadležnoj za područje na kojem mu je putovnica nestala odnosno ukradena ili gdje je primijetio njezin nestanak.

Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj putovnici, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku. Taj zapisnik valja čuvati i odmah osobno donijeti u Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Haagu, kako bi se tamo, nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka, moglo izdatirješenje o proglašenju nestale putovnice nevažećom.

Za izdavanje rješenja plaća se zakonom propisana konzularna pristojba.

Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin o svom trošku treba oglasiti u "Narodnim novinama" (adresa: Kralja Držislava 14, Zagreb).

Tek na temelju rješenja o proglašenju putne isprave nevažećom i potvrde (računa) o objavljenom oglasu u "Narodnim novinama", građanin može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

Zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Haagu može podnijeti hrvatski državljanin koji legalno boravi u Kraljevini Nizozemskoj duže od tri mjeseca neprekidno. (Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica, a nužno mora ostati u Nizozemskoj duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.)

Inače, građaninu kojem je putovnica nestala, ukradena ili joj je istekla valjanost, može se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Haagu izdati i putni list za povratak u Hrvatsku. Prije izdavanja putnog lista bit će potrebno provjeriti identitet osobe. Za izdavanje putnog lista naplaćuje se konzularna pristojba.